EN 342

  • mail
EN342-500x

EN 342:2004

Certificeret og godkendt tøj beskytter mod kulde, dvs. varmeisolerende egenskaber og luftgennemtrængelighed.

Et koldt klima er kendetegnet ved en kombination af fugtighed og en temperatur under -5 °C. EN 342 angiver værdien af den resulterende effektive varmeisolering for en bruger. Den angiver den laveste temperatur, hvor kroppen kan opretholde termisk neutrale vilkår på ubestemt tid (8 timer) til lette og middelsvære opgaver. Den viser også den laveste temperatur, ved hvilken kroppens afkøling fastholdes på et acceptabelt niveau i 1 time, mens brugeren udfører lette og middelsvære opgaver. EN 342 angiver også luftgennemtrængelighed.

a Tøjets varmeisolerende egenskaber
b Varmeisolering ved stilstand (valgfrit)
c Luftgennemtrængelighed (1-3)
d Modstandsevne mod vandgennemtrængning (valgfrit)