EN 13034

  • mail
EN13034-500x

EN 13034:2005, TYPE PB* [6]

Certificeret og godkendt tøj yder begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier. Velegnet til arbejde i miljøer, hvor der kan være en risiko for stænk af kemikalier, dvs. udsættelse for små kemikaliemængder, hvor der ikke er krav om en komplet kemisk barriere.

Følgende kemikalier er testet i henhold til EN 14325, og resultaterne er trykt på CE-mærket:

SVOVLSYRE, H2SO4, 30%
NATRIUMHYDROXID, NaOH, 10%
O-XYLEN, UFORTYNDET
1-BUTANOL, UFORTYNDET
*PB = Partial Body protection (delvis kropsbeskyttelse)

Bemærk: Beskyttelsen i henhold til EN 13034 skal genaktiveres ved hjælp af varmebehandling efter vask.