Social ansvarlighed

  • mail
Sustainability

Som den førende producent af arbejdstøj på det internationale marked, er vi i stand til at skabe bæredygtige forandringer. Hos Kansas har vi besluttet at sikre et ordentligt arbejdsmiljø gennem hele forsyningskæden. Vi har en partner, som hjælper os: Fair Wear Foundation.

FAIR WEAR FOUNDATION

Fair Wear Foundation er en uafhængig organisation, der støtter og fremmer gode arbejdsforhold inden for tøjfremstilling. Sammen sikrer vi, at vores leverandører tager afstand fra tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimination af medarbejdere. 

Alle ansatte skal have en rimelig løn og arbejdstid, et sikkert arbejdsmiljø og juridisk bindende ansættelsesvilkår. 

Fair Wear Foundation

Kvalitetstøj for en bedre verden

Udover dette er vores mål at opnå Oeko-Tex®-certifikater til så mange af vores produkter som muligt. Vi ser det som en løbende proces, at forsyne vores leverandører med tekstiler, der overholder de strengeste branchekrav. Idag er de fleste af vores produkter Oeko-Tex®- markeret.

Oeko-Tex® certifikat

Vi har tiltrådt FN's Global Compact-initiativ for virksomheders sociale ansvar for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere om disse principper på www.unglobalcompact.org

Vil du ændre verden, må du starte med dig selv.